Klachten

Heeft u een klacht: bespreek uw onvrede met uw huisarts!

Heeft u een klacht over één van onze medewerkers, neem dan contact met ons op. We kunnen dan samen kijken hoe we dit kunnen oplossen.

Wij willen graag horen wat er verkeerd is gegaan en wat beter zou kunnen, ook om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt.

Wilt u uw klacht liever op papier zetten, vul dan hier het klachtenformulier in (download hier het formulier). U kunt het formulier ook bij ons ophalen op de praktijk en op de praktijk inleveren. Wij zullen uw klacht binnen het team bespreken. De betrokken medewerker of klachten coördinator binnen ons team zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190 .

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

skge, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Voor vragen kunt u bellen naar 088 0229100.

Meestal komt u met ons en bemiddeling door de klachtenfunctionaris wel tot een oplossing. Mocht dat helaas niet zo zijn, dan kunt u uw klacht als een geschil indienen bij de SKGE geschillencommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens patiënten en uit leden namens huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht, kijk dan op de website van Zorgbelang Nederland.