Klachten

Heeft u onverhoopt een klacht over één van onze medewerkers, neem dan contact met ons op of vul het klachtenformulier in (download hier het formulier).

De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE):
www.skge.nl
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088-0229100